Doanh nghiệp niêm yết sắp phá kỷ lục huy động vốn từ thị trường chứng khoán?

Doanh nghiệp niêm yết sắp phá kỷ lục huy động vốn từ thị trường chứng khoán?

Theo thống kê từ FiinGroup, 147 doanh nghiệp niêm yết dự kiến tăng quy mô vốn chủ sở hữu thêm 3,8%, tương đương 102,6 nghìn tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần trong năm 2021. Đây là động thái nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế đang dần hồi phục.

Dữ liệu cập nhật đến ngày 27/5/2021 cho thấy lượng vốn cổ phần mà các doanh nghiệp có kế hoạch phát hành từ nay đến cuối năm 2021 là 82.300 tỷ đồng, tương ứng 7,6 tỷ cổ phiếu. Kể từ đầu năm, lượng vốn cổ phần đã phát hành thành công khoảng 20.300 tỷ đồng.