Doanh nhân Lương Trí Thìn nói về triết lý kinh doanh

Doanh nhân Lương Trí Thìn nói về triết lý kinh doanh

Cùng nhìn lại những triết lý kinh doanh đến từ doanh nhân Lương Trí Thìn để đưa Đất Xanh đến ngày hôm nay.

Nhìn thấy cơ hội từ thách thức

Thời điểm hiện tại, Đất Xanh hiện diện ở hầu hết các mảng kinh doanh quan trọng của thị trường bất động sản, từ vị thế đứng đầu mảng môi giới đến nhà phát triển uy tín thuộc bất động sản phân khúc trung, cận cao cấp. Tập đoàn này cũng nằm trong số ít doanh nghiệp bất động sản duy trì được tăng trưởng qua các giai đoạn thăng trầm của ngành và nền kinh tế Việt Nam.