Doanh thu chỉ bằng 1/10 cùng kỳ, taxi Vinasun lỗ tiếp 90 tỷ đồng, cắt giảm 593 nhân viên sau 9 tháng

Doanh thu chỉ bằng 1/10 cùng kỳ, taxi Vinasun lỗ tiếp 90 tỷ đồng, cắt giảm 593 nhân viên sau 9 tháng

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, VNS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần giảm đến 90% so với cùng kỳ, xuống chỉ còn 23 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp gần 77 tỷ đồng. Tương ứng, VNS báo lỗ ròng hơn 90 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 56 tỷ đồng.

Như vậy, đây là quý thứ 7 thua lỗ liên tiếp của Công ty, trước áp lực liên tiếp từ cạnh tranh của đối thủ công nghệ và ảnh hưởng bởi Covid-19.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VNS ghi nhận doanh thu thuần 396 tỷ đồng – giảm 47% và lỗ ròng hơn 185 tỷ đồng.

Năm 2021, VNS dự kiến doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế 79 tỷ đồng. Hiện, mức lỗ đã cao hơn 2 lần dự kiến.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của VNS ghi nhận hơn 1.697 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm. Song song, nợ phải trả trong kỳ cũng giảm 30% và đang vào mức 402 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn (vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả) gần 132 tỷ đồng, giảm 23%.

Đáng chú ý, số lượng nhân viên tính đến cuối tháng 9 là 3.805 nhân viên, Công ty theo đó đã cắt giảm 593 nhân viên từ đầu năm. Trong năm 2020, VNS cũng đã cắt giảm 1.392 nhân viên.