Doanh thu từ dầu ăn tăng mạnh, Tập đoàn Kido (KDC) báo lãi 648 tỷ đồng năm 2021, gần gấp đôi cùng kỳ

Doanh thu từ dầu ăn tăng mạnh, Tập đoàn Kido (KDC) báo lãi 648 tỷ đồng năm 2021, gần gấp đôi cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán KDC) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.057 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 28,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 621 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 4/2020.

Trong quý doanh thu tài chính ghi âm hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 22 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn của Kido còn 1.040 tỷ đồng (tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 480 tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) – do công ty giảm khoản tiền gửi tại các ngân hàng, trong khi đầu tư vào trái phiếu VDS tăng từ 200 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Còn chi phí tài chính tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 56 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí tài chính tăng mạnh là do trong năm 2021 vừa qua Kido tăng mạnh vay nợ tài chính. Tính đến 31/12/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.656 tỷ đồng (tăng 1.116 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng gần 990 tỷ đồng so với đầu năm, lên 997 tỷ đồng.

Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 73,5 tỷ đồng trong quý, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 40 tỷ đồng lên mức 328 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 11 tỷ đồng, xuống 108 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động dẫn đến lãi sau thuế quý 4 đạt 160 tỷ đồng, tăng 110% so với số lãi hơn 76 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.