Đông Hải – Bạc Liêu dấu ấn thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư FDI hàng loạt lĩnh vực trọng điểm

Đông Hải – Bạc Liêu dấu ấn thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư FDI hàng loạt lĩnh vực trọng điểm

Đầu tàu phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long

Với định hướng là cảng biển ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ về kinh tế – vận tại biển hàng hải mà còn cả ý nghĩa về an toàn – an ninh tại Biển Đông, cảng biển nước sâu Gành Hào – Bạc Liêu là đầu tàu thu hút phát triển kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Chính phủ đã phê duyệt phát triển cảng biển nước sâu hỗn hợp Gành Hào – Đông Hải rộng 3.5ha – cách đất liền 17-18km, có thể đón tàu trọng tải từ 30,000 DWT – 100,000 DWT theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 và Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 về “Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.