Đường Quảng Ngãi (QNS) sắp chi gần 180 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông

Đường Quảng Ngãi (QNS) sắp chi gần 180 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông

HĐQT CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 20/1 tới đây sẽ là ngày cuối cùng đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức, tỷ lệ tạm ứng là 5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng.

Như vậy, với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính QNS sẽ chi ra gần 179 tỷ đồng để hoàn thành thanh toán cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến là 28/1/2022.

Hồi tháng 8/2021, QNS đã thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 cho cổ đông cũng với tỷ lệ 5%.

Thông tin liên quan, Đường Quảng Ngãi đã vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Theo đó, năm 2021, Công ty ước tính doanh thu hợp nhất là 7.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.235,4 tỷ đồng, tăng 17,3% so với thực hiện năm 2020.

So với kế hoạch doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng, QNS lần lượt hoàn thành 93,75% và 135,3% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong năm tài chính.

Bước sang năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh “đi lùi” với doanh thu là 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7% và giảm 18,4% so với ước tính thực hiện trong năm 2021.