Duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 dự án hơn 1 tỷ USD của Sun Group

Duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 dự án hơn 1 tỷ USD của Sun Group

Ngày 20/7, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành văn bản số 10458/UBND-CN gửi đến Sở Xây dựng và UBND thành phố Sầm Sơn về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn; lập thiết kế đô thị dọc tuyến đường ven biển (đoạn qua địa phận TP Sầm Sơn).

 Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá có ý kiến thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn của CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group).

Các nội dung xác định điều chỉnh gồm, bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ, đồng thời tính toán đến các nội dung phát sinh do điều chỉnh cần thực hiện để bố trí các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

UBND tỉnh Thanh Hoá giao UBND thành phố Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với Sun Group tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị. Phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải tuân thủ theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu B – Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn hiện đang triển khai lập.

 Trong đó yêu cầu định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch đô thị hiện có trên cơ sở phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu quả kinh tế – xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch. 

Sau khi điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn được duyệt, giao UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức lập thiết kế đô thị dọc tuyến đường ven biển đoạn qua thành phố Sầm Sơn, trình duyệt theo quy định hiện hành 

Dự án Quảng trường biển và Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn được thực hiện trên tổng diện tích hơn 1.260 ha với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng), bao gồm: quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn và các dự án đối ứng với tổng quy mô khoảng 550 ha (Khu đô thị quảng trường biển Sầm Sơn, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông Đơ tại Sầm Sơn, Khu công viên vui chơi giải trí và đô thị Nam Sông Mã).

Trước đó, vào tháng 10/2020, Sun Group đã khởi công dự án Quảng trường biển – Tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn.