DXG, PNJ, KOS, FIT, DCM, TGG, CSC, LSS, BSC, PPE, VMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DXG, PNJ, KOS, FIT, DCM, TGG, CSC, LSS, BSC, PPE, VMC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT, đã bán 1.188.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 350.783 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 27/10/2021.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): DC Developing Markets Strategies Publuc Limited Company đã bán 120.000 cp và quý Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 573.400 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 20.043.673 cp (tỷ lệ 8,8155%) lên 20.497.073 cp (tỷ lệ 9,0149%). Giao dịch thực hiện ngày 29/10/2021.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, đã mua 36.231.852 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 80.640.000 cp (tỷ lệ 48,86%). Giao dịch thực hiện từ 6/10 đến 28/10/2021.

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT): CTCP Đầu tư Dũng Tâm đã bán 50 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 79.912.423 cp (tỷ lệ 30,416%). Giao dịch thực hiện từ 29/9 đến 27/10/2021.

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM): CTCP Quản lý quỹ ngân hàng TNMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) đã bán 1.777.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 36.498.800 cp (tỷ lệ 6,89%). Giao dịch thực hiện ngày 19/10/2021.

CTCP Louis Capital (TGG): CTCP Louis Holdings đã mua 1.169.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.926.700 cp (tỷ lệ 10,72%). Giao dịch thực hiện từ 29/9 đến 27/10/2021.

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 4.280.496 cp (tỷ lệ 18,76%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 30/11/2021.

CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS): Bà Nguyễn Thị Phương, con dâu ông Lê Văn Tam – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 753.500 cp. Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 26/10/2021.

CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC): CTCP Đầu tư Vina đã bán toàn bộ 575.986 cp (tỷ lệ 18,28%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc đã bán toàn bộ 271.500 cp (tỷ lệ 13,58%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 15/10 đến 27/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PPE, ông Vũ Văn Quân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 495.000 cp (tỷ lệ 24,75%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Quân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/10/2021. Ông Đỗ Phương Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 299.300 cp (tỷ lệ 14,96%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch ông Phương không sở hữu cổ phiếu nào, giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

CTCP VIMECO (VMC): CTCP Chứng khoán Alpha (APSC) đã mua 734.000 cp trong tổng số 900.000 cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch Chứng khoán Alpha không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.