Eximbank dồn dập tổ chức 3 cuộc họp cổ đông

Eximbank dồn dập tổ chức 3 cuộc họp cổ đông

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank – EIB) vừa thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021 để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường. Thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau.

Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường là theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Trong khi đó, ngày 26-27/4 tới đây, Eximbank sẽ tổ chức lần lượt ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Địa điểm tổ chức cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Trước đó, những lần tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank trong 2 năm 2019-2020 (bao gồm cả họp thường niên và bất thường) đều không thành công do không đủ túc số hoặc do phải hoãn do dịch Covid-19.

Tại cuộc họp cổ đông ngày 26/4, Eximbank sẽ trình cổ đông việc sửa đổi bổ sung điều lệ nhằm nới điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ. Theo đó, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì phải ít nhất 65% như trước.

Cụ thể, trong trường hợp lần họp thứ nhất không đủ điều kiện thì cuộc họp thứ 2 được tiến hành khi túc số từ 33% (trước đây là 51%). Đến lần họp thứ ba, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành mà không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Ngoài ra, trường hợp thông qua quyết định của ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì chỉ cần số cổ đông đại diện trên 50% cổ phần biểu quyết tán thành thay vì 65% như trước đây