Gần 70.000 hồ sơ nhà, đất ở TP Thủ Đức sẽ được giải quyết ra sao?

Gần 70.000 hồ sơ nhà, đất ở TP Thủ Đức sẽ được giải quyết ra sao?

Theo Giám đốc Sở TN-MT TP Nguyễn Toàn Thắng, đây là lượng hồ sơ rất lớn, chiếm tới 20% tổng số hồ sơ nhà, đất của TP HCM. So với thời điểm trước khi sáp nhập 3 quận, hiện lượng hồ sơ đang tăng 10%-15%.

Thực tế này đòi hỏi sự kiện toàn nhanh chóng về bộ máy cũng như nhân lực có chuyên môn để kịp thời giải quyết hồ sơ, giấy tờ, tránh ách tắt, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngày 25-1, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP Thủ Đức đã chính thức được thành lập.

Giám đốc Sở TN-MT TP khẳng định Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thủ Đức vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một chi nhánh VPĐKĐĐ. Tuy nhiên, hồ sơ hành chính đất đai của cá nhân, doanh nghiệp sẽ không cần chuyển về TP mà được ký ngay tại Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Thủ Đức. Sau đó chuyển về TP đóng dấu và trả kết quả tại chi nhánh. Người dân có nhu cầu có thể liên hệ đường dây nóng của chi nhánh để được hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật thông tin trên giấy tờ nhà, đất của người dân khi 3 quận 2, 9, Thủ Đức sáp nhập thành TP Thủ Đức, Giám đốc Sở TN-MT TP thông tin điều này là không bắt buộc. Cụ thể, ông Thắng cho biết tính pháp lý của hồ sơ đất đai căn cứ tại thời điểm giải quyết hồ sơ. Như vậy, nếu hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết từ thời điểm trước khi sáp nhập 3 quận vẫn còn nguyên giá trị, hợp pháp nên sẽ được giao dịch bình thường. Tuy nhiên, nếu người dân có nhu cầu muốn điều chỉnh thì vẫn được giải quyết, không thu phí.

Ngoài ra, để thuận tiện cho người dân, hiện tại, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ nhà , đất vẫn được duy trì tại ba Chi nhánh VPĐKĐĐ cũ (thuộc ba quận 2, 9, Thủ Đức).