GELEX và sự chuẩn bị sẵn sàng cho những bước đi dài

GELEX và sự chuẩn bị sẵn sàng cho những bước đi dài

Chiến lược đầu tư cho tăng trưởng bền vững

Kết quả đạt được trong năm 2021 và các năm trước đây cho thấy GELEX có định hướng rõ ràng và nhất quán trong chiến lược đầu tư.

Về cơ bản, GELEX đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc sở hữu vốn tại công ty mẹ và các công ty con trong năm 2021. Theo đó, GELEX vẫn tiếp tục sở hữu và chi phối 2 sub-holdings: GELEX Electric (vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng) chuyên về sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện) và Hạ tầng GELEX (vốn điều lệ 7.900 tỷ đồng) chuyên đầu tư và kinh doanh vào mảng hạ tầng (bất động sản khu công nghiệp, bất động sản thương mại, điện, nước sạch…).

Sau thành công của năm 2021, GELEX tận dụng lợi thế sẵn có và đón đầu đà hồi phục của nền kinh tế nhằm tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư tăng trưởng. Đối với lĩnh vực kinh doanh truyền thống và nòng cốt là sản xuất công nghiệp, GELEX tăng cường đầu tư theo chiều sâu, nâng cao vị thế trên thị trường thiết bị điện với những tên tuổi hàng đầu trong ngành như CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC, MEE… Về hạ tầng, GELEX chú trọng đầu tư những ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt, đem lại dòng tiền ổn định trong dài hạn.