Giả mạo chứng từ để tham ô gần 58 tỷ đồng

Giả mạo chứng từ để tham ô gần 58 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, với chức trách kế toán kiêm giao dịch viên PGD nêu trên, từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Lưu Thị Thanh Linh đã lập hàng loạt chứng từ rút tiền tiết kiệm của nhiều khách hàng từ hệ thống máy tính ngân hàng.

Sau đó nữ giao dịch viên này bịa ra sự cố một số chứng từ gửi tiền tiết kiệm có sai sót để thông báo cho khách hàng đến PGD ký tên khống trên “chứng từ bổ sung” nhưng thực chất đó là chứng từ rút tiền. Bằng thủ đoạn này, Linh đã “rút ruột” tiền tiết kiệm của 104 khách hàng tại 147 tài khoản đã được mở tại cơ sở tin dụng nêu trên để chiếm đoạt hơn 57,7 tỷ đồng.