Giá phân bón tăng mạnh, DAP Vinachem báo lãi 9 tháng đạt 159 tỷ đồng, vượt 133% kế hoạch năm

Giá phân bón tăng mạnh, DAP Vinachem báo lãi 9 tháng đạt 159 tỷ đồng, vượt 133% kế hoạch năm

CTCP DAP Vinachem (mã chứng khoán DDV) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu tăng trưởng 55,5% so với cùng kỳ, lên 788 tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 48,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 117 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 10,9% quý 3 năm ngoái lên 14,8%.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu bán hàng trong nước đạt 546 tỷ đồng, chiếm hơn 69% tổng doanh thu cả quý. Còn lại là doanh thu bán hàng xuất khẩu. Lợi nhuận gộp từ bán hàng trong nước đạt hơn 86 tỷ đồng, đóng góp trên 74% tổng lợi nhuận gộp trong kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 3,3 tỷ đồng lên mức 3,7 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại giảm được 7,2 tỷ đồng xuống còn hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí bán hàng giảm 7,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 19,6 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 3 tỷ đồng lên 30,9 tỷ đồng.

Kết quả, DAP Vinachem đã lãi sau thuế 68,4 tỷ đồng – tăng mạnh so với số lỗ 6,8 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Phía công ty cho biết trong quý doanh thu bán hàng tăng mạnh do giá bán sản phẩm tăng. Bình quân giá bán ra (đã trừ chiết khấu) của quý 3 năm nay là hơn 13 triệu đồng/tấn, tăng hơn 70% so với bình quân giá bán ra quý 3 năm ngoái (hơn 7,67 triệu đồng/tấn). Còn chi phí bán hàng giảm chủ yếu nhờ giảm phí ủy thác xuất khẩu (do kỳ này công ty không phát sinh phí ủy thác xuất khẩu).