Giải mã sức hút từ cổ phiếu vua của ngành đường Việt Nam

Giải mã sức hút từ cổ phiếu vua của ngành đường Việt Nam

Đồng loạt tăng trưởng

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp như Mía đường Lam Sơn (mã LSS), Mía đường Sơn La (mã SLS), Đường Kon Tum (mã KTS),… đã công bố kết quả kinh doanh 2020-2021 khá tích cực. Trong quý cuối niên độ vừa qua, LSS đạt doanh thu 831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 82,5% và 120% so với cùng kỳ. SLS báo lãi đậm, vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm tài chính 138 tỷ đồng.

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT, TTC Sugar – thành viên của Tập đoàn TTC) đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, SBT đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận. Lũy kế niên độ tài chính 2020-2021, SBT đã tiêu thụ 1,16 triệu tấn đường, tăng 10% so với cùng kỳ và là năm thứ 2 liên tiếp sản lượng tiêu thụ trên 1 triệu tấn. SBT còn huy động thành công hơn 3.000 tỷ đồng trên thị trường vốn để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, đồng thời chuyển đổi thành công hệ thống và Go-live trong 11 tháng để bắt đầu niên độ 2021-2022 trọn vẹn trên nền tảng IFRS.