Giữa cơn bão khát vốn: Động thái lạ của DXG liên quan đến 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ từng gây thất vọng với cổ đông

Giữa cơn bão khát vốn: Động thái lạ của DXG liên quan đến 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ từng gây thất vọng với cổ đông

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa thông qua quyết định dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Cổ phiếu tăng trần liên tiếp

Cụ thể, đại hội cổ đông thường niên 2021, cổ đông DXG đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu (chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Mục đích của đợt phát hành là nhằm huy động vốn cho việc phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn.

Tuy nhiên, đến ngày 29/11, Hội đồng quản trị DXG lại quyết định dừng triển khai phương án tăng vốn này. Nguyên nhân được đưa ra là do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Động thái này ngay lập tức khiến DXG bật tăng trần liên tiếp 2 phiên 29-30/11 lên mức 32.700 đồng/cổ phiếu bất chấp sự điều chỉnh chung của thị trường, vốn hoá vượt 19.000 tỷ đồng.