Gỗ Trường Thành (TTF) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Gỗ Trường Thành (TTF) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

HĐQT Gỗ Trường Thành (TTF) vừa thông qua Quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Lê Minh Ngọc từ ngày 30/11/2021, lý do thay đổi cơ cấu tổ chức.

Được biết, TTF thời gian gần đây có sự chuyển biến đáng kể, trong đó Công ty vừa được UBCKNN chấp thuận phát hành 100 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn, và hoán đổi nợ. Trên thị trường, cổ phiếu TTF cũng đã vượt mệnh giá theo như cam kết của Chủ tịch là ông Mai Hữu Tín.

Theo đó, TTF sẽ phát hành gần 59,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Danh sách tham gia có 19 nhà đầu tư, bao gồm 18 nhà đầu tư là các cá nhân và nhà đầu tư tổ chức duy nhất là CTCP Đầu tư phân phối Satico. Dự kiến, TTF sẽ thu về gần 595 tỷ đồng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.

Song song, TTF cũng sẽ phát hành 40,5 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Đây là đợt chào bán nhằm hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6,5%/năm.