GVR, EVF, VNE, VIB, NSG, HAH, HNG, VST, LBM, CTB, DOP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

GVR, EVF, VNE, VIB, NSG, HAH, HNG, VST, LBM, CTB, DOP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam – CTCP (GVR): Ông Nguyễn Cửu Tuệ, Phụ trách quản trị, đã mua 410.000 cp (tỷ lệ 0,01%). Trước giao dịch ông Tuệ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 12/1/2022.

Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVF): Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Giám đốc, đã mua 15 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 15.012.190 cp (tỷ lệ 4,927%). Giao dịch thực hiện từ 24/2 đến 1/3/2022.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Ông Trần Quang Cần, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch ông Cần sở hữu 4,3 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 2/4/2022.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 800.000 cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.149.453 cp (tỷ lệ 0,074%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/3 đến 7/4/2022.

CTCP Nhựa Sài Gòn (NSG): Ông Lê Đức Phùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.075.428 cp (tỷ lệ 12,45%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Phùng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/2/2022.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Công ty TNHH TM Holding đã mua 152.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 500.000 cp (tỷ lệ 1,02%). Giao dịch thực hiện ngày 2/3/2022.

CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG): CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán 25,4 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 104.685.300 cp (tỷ lệ 9,4%). Giao dịch thực hiện từ 15/2 đến 1/3/2022.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công đoàn công ty đã bán 130.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.279.300 cp (tỷ lệ 5,21%). Giao dịch thực hiện ngày 25/2/2022. Tiếp đó Công đoàn công ty đăng ký bán thêm 116.300 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 1/4/2022.

CTCP Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM): Ông Trần Hùng Phương, Thành viên BKS, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 300.130 cp (tỷ lệ 3,0013%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/3 đến 5/4/2022.

CTCP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABI): Bà Vũ Thúy Hạnh, vợ ông Nguyễn Tiến Hải – Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Hạnh sở hữu 2.380 cp (tỷ lệ 0,01%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 31/3/2022.

CTCP Chế tạo bơm Hải Dương (CTB): Bà Bùi Thị Lệ Thủy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 434.903 cp (tỷ lệ 3,18%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/3 đến 31/3/2022.

CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp (DOP): Ông Huỳnh Thanh Kim, em ông Huỳnh Văn Thành – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 253.800 cp. Trước giao dịch ông Kim không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/3 đến 18/3/2022.