Hà Nội vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Hà Nội vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, trong khi đặc thù của thành phố Hà Nội là đầu mối giao thương đi lại của cả nước và quốc tế, mật độ dân số đông… Tuy nhiên, với nhiều giải pháp được thực hiện, Hà Nội vẫn thu ngân sách vượt chỉ tiêu cho thấy, thành phố đã bước đầu thực hiện được mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế mà Chính phủ đề ra.

Theo ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tính đến đầu tháng 12 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 255.089 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Trung ương giao, đạt 101,5% so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 84.734 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán trung ương giao; trong đó chi đầu tư phát triển là 38.887 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán thành phố giao và đạt 93,3% dự toán trung ương giao, chi thường xuyên là 45.437 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán.

Để đạt được kết quả trên, Hà Nội đã thực hiện quản lý điều hành tài chính, ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Các cấp, các ngành của thành phố đã chủ động điều chỉnh, tiết giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cấp bách với tổng số tiền qua 3 đợt tiết giảm là gần 2.700 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch và chi đầu tư phát triển.

Ông Hà Minh Hải đánh giá, hiện nay môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố tiếp tục được cải thiện với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp được triển khai đồng bộ. Đáng chú ý, trong 2 tháng gần đây, thành phố liên tiếp tổ chức 2 hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, thành phố đã thành lập “Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021”, “Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do COVID-19”; thực hiện Kế hoạch tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ…

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, thành phố có trên 25 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký khoảng 345 nghìn tỷ đồng nên nhiều doanh nghiệp đã huy động vốn để sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất.

Hiện nay, dư nợ cho vay trong năm 2021 của thành phố tăng 10,4%; riêng doanh số cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đạt khoảng gần 4.700 tỷ đồng với trên 111 nghìn lượt khách hàng.