Hải Phòng khẩn trương triển khai đưa Thuỷ Nguyên lên Thành Phố trước 2025

Hải Phòng khẩn trương triển khai đưa Thuỷ Nguyên lên Thành Phố trước 2025

Công trình thế kỷ Trung tâm hành chính mới khởi công vào năm 2025 là thời điểm Hải Phòng chính thức dời đô về Thành Phố Thủy Nguyên, cùng với đó là hàng loạt các công trình trọng điểm được triển khai, tăng tốc hoàn thiện nhanh chóng. Dời đô đổi vận – Thời cơ bứt phá, Hải Phòng đến với kỷ nguyên mới, đón vận hội mới, tầm vóc mới. 

Hải Phòng đưa thủ phủ mới Thủy Nguyên lên Thành Phố

Tháng 11/2021, Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ các thành viên và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập thành phố tại Thủy Nguyên. 

Trưởng ban chỉ đạo – Bí thư Trần Lưu Quang đưa ra kế hoạch triển khai bao gồm các nội dung chính như sau:

Báo cáo Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai xây dựng, tiến độ dự kiến hoàn thành các quy hoạch, phát triển đô thị tại Thủy Nguyên. Đồ án quy hoạch chung, Chương trình phát triển đô thị, Phân loại đô thị, Đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập phường…

Các sở, ngành có liên quan báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập phường thuộc thành phố Thủy Nguyên, tiến độ triển khai, thủ tục pháp lý và các nội dung liên quan đến thành lập thành phố tại Thủy Nguyên.