Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi trên 1.100 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt gần 60% kế hoạch năm

Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi trên 1.100 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt gần 60% kế hoạch năm

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 35,4% so với quý 3 năm ngoái, trong khi tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 22,2% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 640 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 22,9% lên trên 30,4% quý 3 năm nay.

Doanh thu tài chính trong quý tăng gần 8 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 40 tỷ đồng còn chi phí tài chính giảm được gần 9 tỷ đồng, xuống còn hơn 10 tỷ đồng. BCTC ghi nhận, Hóa chất Đức Giang có khoản tiền gửi kỳ hạn 3-12 tháng 2.351 tỷ đồng tính đến hết quý 3, tăng 794 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 280 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 869 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 488 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với số lãi 235 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 478 tỷ đồng.