Hoàn thành 96% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, TNG chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Hoàn thành 96% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng, TNG chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Ngày 14/1 tới đây CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 400 đồng. Thời gian thanh toán 24/1/2022.

Năm 2021 TNG đặt mục tiêu đạt 4.798 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 16%.

BCTC quý 3/2021 ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 TNG đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 30,8% lên gần 169 tỷ đồng, thực hiện được khoảng 96% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.