Hy vọng cuối cùng của ông Donald Trump

Hy vọng cuối cùng của ông Donald Trump

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng chiến lược pháp lý của mình sẽ đảo ngược kết quả tại những bang đã giúp ông Biden chiến thắng về số phiếu đại cử tri. Các phụ tá và đồng minh của ông Trump trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhìn chung ủng hộ chiến lược này dù thừa nhận cơ hội đảo ngược kết quả bầu cử là mong manh. “Ông ấy có thể đệ đơn kiện mọi thứ và nếu không có gì thay đổi, ông ấy nên nhận thua” – một cố vấn của ông Trump nói.

Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump và người Đảng Cộng hòa đã cáo buộc có sai phạm bầu cử và nộp nhiều đơn kiện. Tuy nhiên, các thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện ở 3 bang Georgia, Michigan và Nevada. Riêng ở bang Pennsylvania, các thẩm phán đứng về phía Đảng Cộng hòa khi ra lệnh giới chức bầu cử địa phương tách riêng số phiếu đến sau ngày bầu cử 3-11 và cho phép những giám sát viên đảng này tiếp cận nhiều hơn hoạt động kiểm phiếu.

Dù vậy, các chuyên gia pháp lý nhận định quy mô những vụ kiện nói trên là không lớn nên khó tác động đến kết quả bầu cử.