Imexpharm (IMP): Covid-19 khiến hoạt động ngưng trệ, LNST quý 3/2021 giảm 38,5% xuống còn 31 tỷ đồng

Imexpharm (IMP): Covid-19 khiến hoạt động ngưng trệ, LNST quý 3/2021 giảm 38,5% xuống còn 31 tỷ đồng

Imexpharm (IMP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần 256 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp giảm mạnh 22% xuống còn 89 tỷ. Theo IMP, trong kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến doanh thu giảm, hoạt động ngưng trệ trong khi chi phí tăng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 3 năm nay giảm mạnh đến 38,5%, chỉ còn 31 tỷ đồng.

Được biết, IMP hiện thiên về kênh OTC với tỷ trọng kênh OTC và ETC trong tháng 8 vẫn duy trì ở mức 61%/39%. Doanh thu hàng nhượng quyền và hàng mua khác đều giảm so với cùng kỳ. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh trong tháng 8 bị ngưng trệ do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội. Việc di chuyển ở các tỉnh phía nam gặp nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu giảm mạnh.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu giảm nhẹ xuống 870 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, lãi sau thuế đạt 122,5 tỷ đồng, giảm gần 14% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Năm 2021, IMP đặt kế hoạch 1.530 tỷ doanh thu và 290 tỷ LNST. Như vậy, 9 tháng Công ty đã thực hiện được 57% chỉ tiêu doanh thu và 42% chỉ tiêu lợi nhuận.