Khoản phải thu tham ô, xâm tiêu nội bộ tại Agribank hơn 518 tỷ đồng

Khoản phải thu tham ô, xâm tiêu nội bộ tại Agribank hơn 518 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2019, Agribank ghi nhận tổng tài sản đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. 

Cho vay khách hàng đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 11%. Chia theo lĩnh vực, dư nợ cho vay lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng hơn 28%, tương đương 314.582 tỷ đồng. Mảng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xuống vị trí thứ 2 về tỷ trọng trong cơ cấu dư nợ, chiếm 26,9% với gần 302.158 tỷ đồng (đầu năm dẫn đầu chiếm hơn 28% tổng dư nợ).

Một số lĩnh vực khác có dư nợ lớn gồm hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất, sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 14,7%, với 165.147 tỷ đồng; dịch vụ khác hơn 91.371 tỷ đồng, chiếm 8%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 7,6%, với 85.567 tỷ đồng.

Xét theo đối tượng vay, kinh doanh cá thể vẫn là khách hàng cho vay chính của Agribank với dư nợ 782.110 tỷ đồng, chiếm 69,71%, còn lại là các tổ chức kinh tế.