Kinh doanh sa sút, Bóng đèn Điện Quang (DQC) lãi ròng vỏn vẹn hơn 100 triệu đồng trong quý 3/2021

Kinh doanh sa sút, Bóng đèn Điện Quang (DQC) lãi ròng vỏn vẹn hơn 100 triệu đồng trong quý 3/2021

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 121 tỷ đồng, giảm mạnh 53% so với cùng kỳ. 

Chi phí giá vốn tăng mạnh hơn giúp lãi gộp quý 3 của DQC ghi nhận giảm 34% so với quý 3/2020 xuống còn 39 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí QLDN chiếm tỷ trọng cao, lần lượt đạt 22 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, qua đó bào mòn gần như hoàn toàn doanh thu. Kết quả, DQC báo lãi sau thuế quý 3 vỏn vẹn gần 243 triệu đồng ( quý 3/2020 lãi gần 11 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận công ty mẹ chỉ gần 113 triệu đồng