Kinh doanh thịt bò có thể giúp Vinamilk tăng trưởng hai chữ số, mang về doanh thu 2.000 tỷ đồng trong năm đầu tiên

Kinh doanh thịt bò có thể giúp Vinamilk tăng trưởng hai chữ số, mang về doanh thu 2.000 tỷ đồng trong năm đầu tiên

Năm 2021, kết quả kinh doanh của Vinamilk có dấu hiệu phục hồi thấp, doanh thu đạt 60.919 tỷ đồng tăng nhẹ 2,2%, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 5,1% về 10.533 tỷ đồng so với năm ngoái.