Lãi sau thuế Chứng khoán MB (MBS) năm 2021 tăng hơn 2 lần, đạt gần 600 tỷ đồng

Lãi sau thuế Chứng khoán MB (MBS) năm 2021 tăng hơn 2 lần, đạt gần 600 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán MB (mã chứng khoán: MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu hoạt động đạt 659 tỷ đồng, tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới tăng gấp 2,3 lần lên 304 tỷ đồng đóng góp nhiều nhất cho doanh thu của MBS trong quý.

Doanh thu tư vấn tài chính giảm nhẹ 8% xuống 37 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận 204 tỷ đồng, tăng 104% so với quý 4/2020. Tính tới cuối năm 2021, MBS có 6.140 tỷ đồng các khoản phải thu margin, tương ứng tăng 2.402 tỷ đồng (tăng 64%) so với hồi đầu năm.

Lãi từ các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của MBS đạt hơn 62 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, MBS đang đầu tư cổ phiếu niêm yết với giá trị đánh giá lại đạt 93,6 tỷ đồng; bên cạnh đó nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 922 tỷ đồng.

Theo đà tăng của doanh thu, chi phí hoạt động kỳ này của MBS là 255 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý tăng mạnh gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 88 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 92% lên 97 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế quý 4 đạt 170 đồng, tăng mạnh 74% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế năm 2021, MBS đạt 736 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 587 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương ứng gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2020. So với kế hoạch lãi trước thuế 450 tỷ đồng, MBS đã hoàn thành vượt 64% chỉ tiêu đề ra.