Lần đầu tiên sau chục năm lép vế, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong bất ngờ vượt trội Nhựa Bình Minh

Lần đầu tiên sau chục năm lép vế, lợi nhuận Nhựa Tiền Phong bất ngờ vượt trội Nhựa Bình Minh

Dù có thâm niên hoạt động lâu hơn khi NTP thành lập từ năm 1960 và 37 năm sau đó BMP mới xuất hiện, nhưng trong suốt 10 năm trở lại đây NTP luôn lép vế trước BMP khi nhắc đến lợi nhuận.