Lần đầu tiên trong lịch sử tăng trưởng âm, chiến lược phát triển tiếp theo của TPHCM sẽ như thế nào?

Lần đầu tiên trong lịch sử tăng trưởng âm, chiến lược phát triển tiếp theo của TPHCM sẽ như thế nào?

Vào ngày 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và chủ trì phiên Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0, với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội bền vững gắn với đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, là “đầu tàu” kinh tế phía Nam của cả nước, vừa qua, TPHCM là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát tại thành phố vào cuối tháng 4/2021.

Hậu quả, mọi hoạt động kinh tế bị gián đoạn, các động lực tăng trưởng kinh tế bị kéo lùi nghiêm trọng. Cùng với đó là những ảnh hưởng về sức khoẻ, kinh tế và đời sống tinh thần của người dân.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố trong quý 3/2021 giảm mạnh 24,97% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng chịu tác động mạnh nhất, giảm 44,8%. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến cuối năm 2021, GRDP của TPHCM giảm 6,78%.

Trước tình hình đó, TPHCM đã xây dựng chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố phù hợp trong điều kiện mới. Trong đó, chiến lược được chia làm 2 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 (Đến hết năm 2022), TPHCM sẽ khắc phục các hệ luỵ, khôi phục những gãy đổ của chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; hỗ trợ cho doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất kinh doanh; tạo việc làm, chăm lo đời sống an sinh xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Giai đoạn 2 (2023-2025), thành phố sẽ tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, triển khai các giải pháp, chương trình đã được chuẩn bị theo tinh thần của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11; giải quyết các điểm nghẽn để đảm bảo cho sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.