Licogia 16 (LCG): Thị giá tăng gấp đôi từ đầu năm, lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 71% còn hơn 30 tỷ đồng

Licogia 16 (LCG): Thị giá tăng gấp đôi từ đầu năm, lợi nhuận quý 3/2021 giảm mạnh 71% còn hơn 30 tỷ đồng

CTCP Licogi 16 (LCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đạt hơn 346 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, Công ty thu về lợi nhuận ròng giảm 71%, còn hơn 30 tỷ đồng.

Giải trình về chỉ số này, LCG cho biết do Công ty và các đơn vị trong hệ thống đều có lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp nên dưới ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, ngoài Công ty mẹ thì các công ty còn đều bị ảnh hưởng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, LCG đạt hơn 1.649 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm chi phí, lợi nhuận ròng chỉ giảm 12% xuống mức 161 tỷ đồng.

Năm 2021, LCG đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự đạt 300 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2020. Như vậy, sau 9 tháng Công ty đã thực hiện được 46% chỉ tiêu doanh thu thuần và 54% mục tiêu lợi nhuận.