[LIVE] ĐHCĐ Vietnam Airlines: Cân nhắc phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi, lập hãng hàng không hàng hoá ngay sau dịch bệnh

[LIVE] ĐHCĐ Vietnam Airlines: Cân nhắc phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi, lập hãng hàng không hàng hoá ngay sau dịch bệnh

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, kế hoạch lỗ hơn 14.500 tỷ đồng

Theo nội dung công bố tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 6 tháng đầu năm, công ty mẹ ước lỗ khoảng 9.823 tỷ đồng, lỗ hợp nhất 10.788 tỷ đồng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Vietnam Airlines cho biết đã có sự chuẩn bị, đánh giá, xây dựng nhiều phương án kịch bản điều hành sản xuất kinh doanh tương ứng với các kịch bản thị trường và diễn biến dịch bệnh. Công ty thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí, bổ sung nguồn thu, quản lý chặt dòng tiền để duy trì tính thanh khoản. Bên cạnh việc đàm bán với các đối tác trong lĩnh vực thuê tàu bay, Vietnam Airlines đặt mục tiêu cắt giảm cho hoạt động quảng cáo… Các giải pháp tự nhân nhằm cắt giảm chi phí dự kiến tiết kiệm được 6.800 tỷ đồng trong năm nay.

Kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu hợp nhất 37.364 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 14.526 tỷ đồng, nộp ngân sách hợp nhất 3.972 tỷ đồng.