Lo ngại kinh tế giảm tốc, Trung Quốc tiếp tục hạ hàng loạt lãi suất cho vay

Lo ngại kinh tế giảm tốc, Trung Quốc tiếp tục hạ hàng loạt lãi suất cho vay

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm 10 điểm cơ bản, từ 3,8% về 3,7%.

LPR kỳ hạn 5 năm giảm 5 điểm cơ bản, từ 4,65% về 4,6%, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020, khi Covid-19 hoành hành mạnh nhất ở Trung Quốc.

Tháng 12, PBOC đã có lần hạ LPR 1 năm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020.

LPR ảnh hưởng đến lãi suất cho vay doanh nghiệp và hộ gia đình ở Trung Quốc.

Hầu hết các khoản nợ mới và hiện có tại Trung Quốc đều dựa trên LPR 1 năm nhưng LPR 5 năm lại ảnh hưởng đến định giá thế chấp nhà, theo Reuters.