Lợi nhuận của SeABank tăng gần 66% trong 9 tháng đầu năm

Lợi nhuận của SeABank tăng gần 66% trong 9 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020.

Theo báo cáo, tại thời điểm cuối tháng 9/2020, ngân hàng có tổng tài sản trên 167,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,37% so với cuối năm 2019. Trong đó cho vay khách hàng đạt hơn 96,7 nghìn tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư tăng mạnh, lần lượt 211% và 29% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng ở SeABank trong 9 tháng đạt hơn 102,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,12% so với cuối năm trước. Phát hành giấy tờ có giá đạt gần 9 nghìn tỷ đồng, giảm 43%.

Trong hoạt động, do ảnh hưởng của Covid-19, ngân hàng phải đẩy mạnh cơ cấu lại nợ, giảm lãi và tín dụng tăng chậm nên thu nhập lãi thuần quý 3 giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, xuống 747 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng thu nhập lãi thuần giảm 7,5% đạt 2.085 tỷ.

Tuy nhiên mảng dịch vụ và các mảng kinh doanh khác như ngoại hối, kinh doanh chứng khoán, mua bán chứng khoán đầu tư, hoạt động khác lại có lãi rất lớn ở cả quý 3 và 9 tháng đầu năm. Riêng quý 3 nhiều mảng có mức tăng lợi nhuận gấp hàng chục lần cùng kỳ năm trước (kinh doanh chứng khoán, chứng khoán đầu tư, hoạt động khác). 

Trong khi đó ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động khi quý 3 tăng gần 13% còn 9 tháng tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Kết quả là, thu thuần từ hoạt động của SeABank trong quý 3 đạt 637 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ, còn lũy kế 9 tháng tăng 27,45% đạt gần 1.600 tỷ.

Nhờ giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro ở quý 3 (giảm 30%) và 9 tháng (giảm hơn 18% so với cùng kỳ) nên lợi nhuận trước thuế của SeABank quý 3 đạt 462 tỷ đồng, tăng 69,2% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng tăng 65,8% đạt 1.131 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, tại thời điểm cuối quý 3 năm nay, SeABank có 2.182 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,22% tổng dư nợ cho vay khách hàng, giảm so với 2,31% cùng kỳ năm trước.