Lý giải xu hướng sở hữu Shophouse Thịnh Vượng qua góc nhìn tài chính

Lý giải xu hướng sở hữu Shophouse Thịnh Vượng qua góc nhìn tài chính

Hoài Đức – điểm đến thu hút nhà đầu tư

Với người Việt, bất động sản là một tài sản quý, rất nhiều người phải tích góp cả đời mới đủ điều kiện sở hữu một ngôi nhà. Vì vậy, một bất động sản có khả năng sinh lợi cao như các căn Shophouse tại khu vực Hoài Đức hứa hẹn mang lại giá trị tích lũy bền vững trong tương lai, là nơi giữ tài sản thừa kế của giới nhà giàu.