Masan chốt danh sách cổ đông chi hơn 1.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Masan chốt danh sách cổ đông chi hơn 1.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2021

Ngày 2/7 tới đây Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 9,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 950 đồng. Thời gian thanh toán 16/7/2021.

Như vậy với hơn 1,18 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan sẽ chi khoảng 1.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 Masan đạt 19.977 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 13,3% so với quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 343 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với số lỗ 216 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 187 tỷ đồng. Tính đến 30/1/2021 Masan còn 2.469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối.