Masan Consumer (MCH) dự kiến phát hành tối đa hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 70.000 đồng/cp

Masan Consumer (MCH) dự kiến phát hành tối đa hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP giá 70.000 đồng/cp

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – mã chứng khoán MCH) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty ESOP.

Theo đó Masan Consumer dự kiến phát hành tối đa 7.087.938 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Nguồn cổ phiếu phát hành từ bán cổ phiếu quỹ của công ty. Hiện Masan Consumer đang có 18 triệu cổ phiếu quỹ.

Giá phát hành 70.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu MCH liên tục tăng mạnh trong hơn 1 năm trở lại đây, hiện giao dịch quanh mức 125.000 đồng/cổ phiếu – tăng khoảng 37% so với thời điểm đầu năm 2021 và gấp 1,8 lần giá bán cổ phiếu ESOP.