Maserco (MAC) quyết định xóa nợ gần 15 tỷ đồng, tiếp tục trích lập dự phòng nợ khó đòi thêm gần 11 tỷ đồng

Maserco (MAC) quyết định xóa nợ gần 15 tỷ đồng, tiếp tục trích lập dự phòng nợ khó đòi thêm gần 11 tỷ đồng

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (Maserco – mã chứng khoán MAC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 27/8/2021 với nhiều nội dung đáng chú ý. Trong đó:

-Quyết định xóa nợ khó đòi số tiền gần 12 tỷ đồng do công ty đã trích dự phòng đầy đủ và đã quyết toán với cơ quan thuế trước năm 2019.

-Thông qua quyết định xóa nợ khoản tiền hơn 3,4 tỷ đồng do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đề nghị trích dự phòng phải thu hồi tố trên báo cáo.

-Thông qua quyết định trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo đề xuất của ban Giám đốc với số tiền hơn 10,86 tỷ đồng.

Số liệu trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận, doanh thu cả năm đạt gần 116 tỷ đồng, giảm 26,4% so với năm trước đó và lãi sau thuế vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng – trong khi năm 2019 vẫn lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng.