Mía đường thời kỳ hậu áp thuế có như cổ phiếu thép?

Mía đường thời kỳ hậu áp thuế có như cổ phiếu thép?

Ngày 18/7/2016, Bộ Công thương đã công bố áp dụng thuế tự vệ chính thức lần đầu tiên với phôi thép và thép dài nhập khẩu tại Quyết định số 2968/QĐ-BCT. Mức thuế tự vệ giai đoạn 2016 đến 2020 giảm dần từ 23,3% xuống tới 17,3% với phôi thép và 14,2% – 10,9% với thép dài. Ngày 20/3/2020, Bộ Công thương ban hành quyết định gia hạn áp dụng biện pháp thuế tự vệ với phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam áp dụng từ ngày 22/3/2020 đến 21/3/2023.

Thuế tự vệ thép đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép trong nước với cơn bão của thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Từ một nước nhập siêu thép mỗi năm 6-7 tỷ USD, số liệu gần nhất cho thấy giá trị nhập siêu sắt thép 8 tháng đầu năm 2021 đã rút ngắn còn 670 triệu USD so với con số nhập siêu 2,3 tỷ USD của cùng kỳ 2020. Tính đến hết tháng 8/2021, cả nước xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép các loại với trị giá đạt gần 7,1 tỷ USD; tăng 43,4% về lượng và 127% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.