Mới 15/63 tỉnh, thành có quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Mới 15/63 tỉnh, thành có quyết định phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có Công điện hỏa tốc số 08/CĐ-BKHĐT gửi bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022.

Theo đó, căn cứ Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 3, Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021, ngày 09/12/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 8691/BKHĐT-TH gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo quy định, việc phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021, và phải được báo cáo lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Tuy nhiên, đến thời điểm 24/12, Bộ này cho biết mới nhận được quyết định phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2022 của 15/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 07 tỉnh, thành phố chưa phân bổ 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06/12/2021.

Cụ thể, 15 địa phương đã có quyết định phân bổ kế hoạch vốn NSNN năm 2022 gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Sơn La, TP. Đà Nẵng, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, TP. Cần Thơ và An Giang.

Trong đó, 7 địa phương còn chưa phân bổ hết 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương là: Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Cần Thơ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung về phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2022 sẽ là một trong các nội dung được báo cáo trong phiên họp của Chính phủ với các địa phương (dự kiến đầu tháng 01/2022) và phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01/2022.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, góp phần thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương sớm hoàn thành việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch năm 2022 trước ngày 31/12/2021 và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 10/1/2022 để cập nhật lên Hệ thống thông tin về đầu tư theo quy định.

Công điện hỏa tốc số 08/CĐ-BKHĐT cũng nêu rõ, các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung tại công điện này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ việc chậm triển khai các nhiệm vụ về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 6/12/2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 2048/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại văn bản, Chính phủ chỉ đạo: căn cứ vào kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 đúng quy định, hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ giải ngân.

Bên cạnh đó, phải đảm bảo việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương năm 2022 tuân thủ điều kiện, thủ tục, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định; cũng như theo tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng hoàn thành cao, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có Quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án quan trọng quốc gia, dự án cấp thiết đang đầu tư dở dang. Đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.