Một doanh nghiệp dệt may đặt kế hoạch lãi 2021 bằng 0

Một doanh nghiệp dệt may đặt kế hoạch lãi 2021 bằng 0

Sáng ngày 30/6 tới đây, CTCP Dệt – May Nha Trang (mã chứng khoán: NTT) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021. Hiện công ty đã công bố tài liệu cuộc họp, trong đó đáng chú ý là việc đề ra kế hoạch LNST năm 2021 ở mức 0 đồng.

Theo nhận định của ban lãnh đạo, tình hình kinh tế trên thế giới trong năm 2021 sẽ vẫn diễn biến không ổn định, đặc biệt là tâm ý người tiêu dùng khá bất ổn tại thị trường chính của xuất khẩu ngành Dệt may như châu Mỹ và EU. Cùng với đó, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu, khiến tăng chi phí đầu vào.

Xuất phát từ đánh giá trên, NTT đưa ra kế hoạch cụ thể cho năm 2021 với mục tiêu doanh thu đạt 700 tỷ đồng, sụt giảm 15% so với thực hiện trong năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, NTT ước thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Nghị định 20/2017 cho năm nay sẽ ở mức 2 tỷ đồng, từ đó lãi sau thuế mà công ty thu về bằng 0. Công ty tiếp tục không chia cổ tức trong năm 2021

Theo tài liệu, trong năm 2021, NTT sẽ tiếp tục tái sắp xếp tinh gọn bộ máy công ty, thực hiện phân tích số liệu kinh doanh đối với từng thị trường để lựa chọn và thay đổi chiến lược đơn hàng; đồng thời tìm kiếm các khách hàng mới, đơn hàng khó nhưng có giá trị tăng cao để tạo sự khác biệt

Công ty lên kế hoạch đầu tư các dự án mở rộng sản xuất và nâng cao sản lượng, chất lượng của 2 nhà máy sợi và đảm bảo nguồn vốn, tín dụng cho các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu cho CTCP Vinatex Quốc tế với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi giá đang giao dịch trên thị trường. Tính đến thời điểm 31/3/2021, Vinatex Quốc tế đang sở hữu gần 4,5 triệu cổ phần tại NTT, ứng với 24,24% vốn điều lệ công ty.

Đà lao dốc của tình hình kinh doanh, xuống đáy doanh thu trong 5 năm gần nhất

Nói về kết quả kinh doanh trong những năm qua, Dệt – May Nha Trang ở giai đoạn từ 2012 – 2016 có mức doanh thu vượt lên trên 1.000 tỷ đồng tuy nhiên sau đó lại có xu hướng giảm và xuống mức thấp nhất 5 năm với 828 tỷ đồng trong năm 2020, chỉ hoàn thành 92% kế hoạch đề ra đầu năm. Bên cạnh đó, công ty cũng báo lỗ 3 năm liên tiếp từ năm 2018 – 2020, cụ thể trong năm 2020 đã lỗ gần 26 tỷ đồng.