Một năm miệt mài thua lỗ, Yeah1 (YEG) đã thoát được án huỷ niêm yết nhờ có lãi đột biến trong quý 4/2021

Một năm miệt mài thua lỗ, Yeah1 (YEG) đã thoát được án huỷ niêm yết nhờ có lãi đột biến trong quý 4/2021

Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu thuần 248 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính đột biến nhờ thoái vốn công ty con giúp YEG có lãi 276 tỷ đồng trong quý 4/2021.

Kết quả, luỹ kế cả năm YEG ghi nhận có lãi ròng gần 17 tỷ đồng, thoát án huỷ niêm yết bắt buột (do 2019-2020 đều lỗ). Nhờ khoản thu tài chính giúp YEG thoái lỗ khi 3 quý đầu năm LNST đang âm đến 259 tỷ đồng. Đây là khoản thu từ việc thoái vốn sở hữu tại 2 công ty con Yeah1 Edigital và CTCP Truyền thông ON+, CTCP Netlink Online Coporation, Công ty TNHH Truyền thông Trực tuyến Netlink Việt Nam, CTCP Yeah1 Publishing và Công ty TNHH Trung tâm Nội dung số.