Năm Bảy Bảy (NBB) công bố ngày chốt danh sách cổ đông dùng 22 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng

Năm Bảy Bảy (NBB) công bố ngày chốt danh sách cổ đông dùng 22 triệu cổ phiếu quỹ chia thưởng

Ngày 3/11 tới đây CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán NBB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện kế hoạch dùng cổ phiếu quỹ chia thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó Năm Bảy Bảy dự kiến dùng 21,9 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chia 25:7, tương ứng cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu NBB được nhận về 7 cổ phiếu thưởng.

Hiện tại Năm Bảy Bảy đang còn hơn 22,22 triệu cổ phiếu quỹ. Dự kiến chia thưởng xong công ty vẫn còn hơn 300 ngàn cổ phiếu quỹ chưa chia hết. Số cổ phiếu lẻ còn lại sau chia thưởng sẽ được bán cho Tổng Giám đốc công ty dưới hình thức cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

BCTC năm 2020 đã kiểm toán của Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu cả năm đạt 3.500 tỷ đồng, gấp 10,6 lần doanh thu đạt được năm 2019. Trong khi đó thiếu đi khoản doanh thu tài chính lớn so với cùng kỳ (hơn 20 tỷ đồng năm 2020 so với 123 tỷ đồng năm 2019), cộng với chi phí phát sinh lớn nên lãi sau thuế cũng chỉ còn tăng 8,2% lên mức 327 tỷ đồng.