Nếu con cái có 3 thói quen này khi ăn, cha mẹ cần cảnh giác: Dấu hiệu bất ổn về tâm lý!

Nếu con cái có 3 thói quen này khi ăn, cha mẹ cần cảnh giác: Dấu hiệu bất ổn về tâm lý!

Là người sáng lập ra trường phái phân tâm học, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo Sigmund Freud từng để lại rất nhiều học thuyết có giá trị. Trong số này, không thể không kể tới học thuyết của ông về 5 giai đoạn phát triển tâm lý tính dục (5 Psychosexual Stages).

Theo đó, Freud tin rằng trẻ em đều sẽ trải qua một chuỗi các giai đoạn phát triển tâm lý tính dục giúp hình thành nhân cách trưởng thành sau này. Và trong số 5 giai đoạn mà Freud đã nêu ra, ông tin rằng Giai Đoạn Miệng có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình phát triển nhân cách ở trẻ.