Ngàn mặt trời nhỏ, thắp sáng miền cao nguyên: Một mùa dã quỳ nữa lại đang tới, làm nức lòng dân mê dịch chuyển

Ngàn mặt trời nhỏ, thắp sáng miền cao nguyên: Một mùa dã quỳ nữa lại đang tới, làm nức lòng dân mê dịch chuyển

Mùa dã quỳ nở nhuộm vàng sắc trời thu

Khi gió lạnh mùa đông bắt đầu thổi qua cao nguyên và nắng vàng như rót mật lên khắp sườn đồi cũng là mùa dã quỳ khoe sắc. Ở đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp loài hoa dã quỳ: Một khóm dã quỳ lẻ loi còn sót lại nơi góc vườn, một dải dã quỳ dài ngút mắt bên con đường đất đỏ, những đồi dã quỳ mênh mông suốt nẻo biên cương.