Ngày 5/6 Sacombank sẽ đại hội cổ đông trực tuyến

Ngày 5/6 Sacombank sẽ đại hội cổ đông trực tuyến

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã chứng khoán STB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến vào ngày 5/6/2020.

Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho cổ đông trên toàn quốc tham dự, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Chương trình họp Đại hội trực tuyến của Sacombank thông qua website của ngân hàng tại chuyên mục cổ đông, khá dễ thao tác. Theo hướng dẫn của ngân hàng, chỉ cần có các thiết bị cá nhân kết nối internet, cổ đông hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết mà không phụ thuộc vào việc phải đến địa điểm tổ chức. 

Theo tài liệu đã gửi tới cổ đông chuẩn bị cho phiên họp lần này, trong năm 2019 ngân hàng đạt tổng tài sản hơn 453 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm; Huy động vốn tăng 11,9% đạt hơn 414 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15,3% đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,9%, giảm 0,22% so với mức 2,11% của năm trước. 

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 43,2% đạt 3.217 tỷ đồng và sau thuế đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 37,1% so với năm 2018. Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn (ROE) lần lượt đạt 0,57% và 9,56%, tăng 0,11% và 0,28% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.119 đồng, tăng 338 đồng so với năm trước. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Về kế hoạch 2020, Sacombank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản thêm 10% lên hơn 498 nghìn tỷ đồng; tổng huy động vốn tăng 10% lên trên 457 nghìn tỷ; dư nợ tín dụng tăng 11% đạt hơn 329 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.573 tỷ đồng và nợ xấu kiểm soát dưới 3%. Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, ngân hàng sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt kế hoạch lợi nhuận bằng với năm 2019 tức hơn 3.200 tỷ đồng.