Người nhà Phó TGĐ Việt Tiên Sơn địa ốc vừa bán hết số cổ phiếu AAV, thu về gần 300 tỷ đồng

Người nhà Phó TGĐ Việt Tiên Sơn địa ốc vừa bán hết số cổ phiếu AAV, thu về gần 300 tỷ đồng

Ông Nguyễn Thanh Hải vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ 11.734.312 cổ phiếu AAV (tỷ lệ 32,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 28/9 đến 1/10/2021.

Cũng trong khoảng thời gian từ 28/9 đến 1/10/2021 đã có các giao dịch thỏa thuận với tổng số cổ phiếu thỏa thuận đúng bằng số cổ phiếu ông Hải đã bán ra. Giá thỏa thuận bình quân 25.064 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 294 tỷ đồng.

Trong khi đó giai đoạn từ 28/9 đến 1/10/2021 cổ phiếu AAV giao dịch trên thị trường theo chiều hướng tăng, từ 27.800 đồng/cổ phiếu lên đến 32.100 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/10/2021) – đây cũng là mức giá cao nhất cổ phiếu này đạt được. Giá bán thỏa thuận thấp hơn nhiều so với giá giao dịch cổ phiếu AAV trên thị trường. Còn tính từ đầu năm 2021 đến nay cổ phiếu AAV đã tăng khoảng 120%.