Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi ròng đột biến 273 tỷ đồng trong quý 3, hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (NT2) báo lãi ròng đột biến 273 tỷ đồng trong quý 3, hoàn thành 89% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021, ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp tăng đột biến gấp 4,5 lần cùng kỳ lên mức 306 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía NT2, điều này là nhờ tăng doanh thu sản xuất điện thêm 97 tỷ đồng trong khi giá vốn lại giảm 13%. Biên lãi gộp quý 3/2021 cải thiện lên mức 24,4 %.

Ngược với đà tăng của doanh thu, các chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 86% và 35% trong kỳ; NT2 cũng đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài nhằm xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ngày 1/6.

Khấu trừ thêm chi phí liên quan, NT2 báo lãi sau thuế quý 3 đạt 273 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 ghi nhận lỗ 6 tỷ đồng.