Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) báo lãi quý 3 gấp 7 lần cùng kỳ, đã vượt 9% kế hoạch năm sau 9

Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) báo lãi quý 3 gấp 7 lần cùng kỳ, đã vượt 9% kế hoạch năm sau 9

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu, và đặc biệt là lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Doanh thu trong quý đạt 241,5 tỷ đồng, tăng 16,8% so với quý 3/2020, trong khi đó chi phí vốn chỉ 205 tỷ đồng, chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 36 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Nhiệt điện Ninh Bình cho biết trong quý 3 vừa qua sản lượng điện thấp hơn cùng kỳ đến 6,97 triệu kwh, tuy vậy tổng doanh thu cao hơn cùng kỳ do công ty tạm hạch toán tiền chênh lệch doanh thu cố định trong 6 tháng đầu năm. Trước đó trong quý 3 này công ty ký hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá thanh toán cố định 178.120,5 đồng/kw/tháng nên có khoản tiền hạch toán tạm thời trên.

Trừ các chi phí khác, Nhiệt điện Ninh Bình báo lãi sau thuế quý 3 đạt 23,8 tỷ đồng, gấp 7,4 lần so với số lãi hơn 3,2 tỷ đồng đạt được trong quý 3/2020.