Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Quý 2 lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng giảm 99% so với cùng kỳ

Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Quý 2 lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng giảm 99% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã CK: NBP) đã công bố BCTC quý 2/2021 với mức lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 241 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm tới 97% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 6 tỷ đồng giảm 83% so với quý 1/2020.

Sau khi trừ chi phí Nhiệt điện Ninh Bình chỉ còn lãi vỏn vẹn 178 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái LNST đạt 21,5 tỷ đồng.