Nhiều SPAC đang đói mục tiêu, cơ hội rộng mở cho khả năng VinFast IPO thành công tại Mỹ?

Nhiều SPAC đang đói mục tiêu, cơ hội rộng mở cho khả năng VinFast IPO thành công tại Mỹ?

SPAC là gì?

Ý tưởng về việc nhà sản xuất ô tô VinFast có thể huy động vốn và niêm yết tại Mỹ thông qua SPAC đang khiến giới đầu tư hào hứng.

SPAC – Special Purpose Acquisition Company (Công ty mua lại có mục đích đặc biệt) là mô hình không mới, nhưng gây sốt trên thị trường tài chính Mỹ trong vòng hơn một năm trở lại đây, kể từ khi bắt đầu của làn sóng hồi phục sau COVID-19.

SPAC thường được thành lập bởi một đội ngũ quản lý có kinh nghiệm hoặc các nhà tài trợ vốn, họ nắm khoảng 20% cổ phần công ty (các cổ đông sáng lập). 80% còn lại được nắm giữ bởi các cổ đông đại chúng thông qua các “chứng chỉ” được chào bán trong đợt IPO SPAC. Mỗi chứng chỉ bao gồm một phần của cổ phiếu phổ thông và một phần nhỏ chứng quyền.

IPO của SPAC thường dựa trên luận điểm đầu tư tập trung vào một lĩnh vực và khu vực địa lý, hoặc dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của nhóm sáng lập.

Sau khi IPO, tiền được chuyển vào tài khoản ủy thác, các SPAC thường có từ 18 – 24 tháng để xác định và hoàn thành việc sáp nhập với một công ty mục tiêu. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, SPAC sẽ giải tán và số tiền thu được từ IPO được trả lại cho các cổ đông đại chúng.

Sau khi xác định được công ty mục tiêu và thông báo sáp nhập, các cổ đông đại chúng của SPAC có thể bỏ phiếu phủ quyết giao dịch và chọn bán lại cổ phiếu của họ. Nếu SPAC cần thêm tiền để hoàn tất việc sáp nhập, SPAC có thể phát hành nợ hoặc phát hành thêm cổ phiếu.

SPAC đang đói mục tiêu, VinFast có khả năng thành công